Jämför inkomstförsäkringar för bästa skydd

En inkomstförsäkring är ett extra skydd som faller ut om man skulle bli arbetslös. Normalt har alla som är med i facket A-kassa vilket träder in när man blir arbetslös och betalar ut 80 procent av ens lön. A-kassan har dock ett tak som innebär att de betalar ut 80 procent av lönen upp till maximalt 18 700 kronor. Det betyder att om man tjänar mer än 18 700 kronor i månaden så får man inte ut någon ersättning för den lön som överstiger det beloppet.

Det är då en inkomstförsäkring träder in och ersätter mellanskillnaden mellan det A-kassan betalar ut och 80 procent av den faktiska lönen som man har. Har man till exempel 35 000 kronor i lön så betalar A-kassan ut det maximala beloppet som är 18 700 kronor därefter får man ersättning från sin inkomstförsäkring som betalar ut resterande 80 procent av den del som överstiger maxbeloppet, vilket innebär att man får en tilläggsutbetalning på 9 300 kronor från försäkringsbolaget. Det finns olika villkor och ersättningsdagar hos olika försäkringsbolag och därför bör man innan man ska teckna inkomstförsäkring jämföra inkomstförsäkringar hos de olika bolagen.

Olika villkor bidrar till diskriminering i arbetslivet.

Vissa stora fackförbund erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring i fackpremierna men det finns många fackförbund som inte har denna försäkring att erbjuda sina medlemmar, vilket leder till en viss diskriminering i arbetslivet då dessa blir utan ersättning eller behöver teckna en privat inkomstförsäkring. Även om man har en inkomstförsäkring genom sitt fackförbund så bör man kontrollera villkoren och eventuellt teckna en tilläggsförsäkring så man inte förlorar pengar om man skulle bli arbetslös.

På nätet finns det tjänster som jämför inkomstförsäkringar så att man enkelt kan hitta den inkomstförsäkring som passar en bäst. Det som är viktigt att granska när det gäller villkoren är i hur många dagar som man får ersättningen, det kan variera mellan 50-200 dagar, beroende på försäkring. Det finns också en karenstid som man behöver, normalt 2 veckor, och ett maxbelopp för hur mycket försäkringsbolaget betalar ut, normalt är taket mellan 50 000 upp till 150 000 kronor, beroende på försäkringsbolag. Om man jämför inkomstförsäkringar så får man snabbt en översikt över vilken inkomstförsäkring som passar en bäst samtidigt som man även kan hitta den försäkring som är mest prisvärd.