Hjärtstartare- räddaren i nöden

Oavsett om du är en synnerligen vältränad 65-åring eller en väldigt otränad tonåring så kan du drabbas av stroke. Stroke drabbar, så vitt vetenskapen kan säga, vem som helst. Det enda vi kan säga är att det finns vissa riskfaktorer vilka nämnts ovan.

Om ett hjärta slutar slå till följd av infarkt eller stroke så kan man hoppas att det i närheten finns en person som är utbildad inom hjärtat och lungräddning. Ett hjärta som har stannat till följd av brist av blodtillförsel är nämligen nämligen beroende av att någon tillförsel detta mekaniskt. Detta innebär att någon antingen utför hjärtmassage eller man utför HLR: vilket betyder att denne någon både trycker bröstkorgen samman och inandas genom den drabbades mun i en viss takt. Om dessa personer saknas så finns så kallade elektriska hjärtstartare att tillgå. Dessa är hjärtstartare som numera finns i vissa taxibilar eller i bästa fall hos bättre företag till exempel
http://cardius.se/vara-hjartstartare/.

Stroke- en folksjukdom.

Hjärtinfarkt låter kanske som något som gamla människor drabbas av, men verkligen är att hjärtinfarkt, eller stroke, drabbar människor av olika åldrar. En så kallad hjärtstroke, eller hjärtinfarkt, drabbar dock människor som är i medelåldern, alltså runt 50 år gamla. Hjärtinfarkt kan i sin tur ha många orsaker och riskfaktorer, till exempel kan en hjärtinfarkt ofta härledas till övervikt, diabetes av bägge typer eller metaboliskt syndrom samt en i andra avseenden osund livsföring.

Om man söker undvika risker att drabbas av generell stroke i allmänhet eller eller hjärtinfarkt i synnerhet så gäller självklart att undvika ovan nämnda risker. Detta innebär i praktiker att vederbörande håller en relativt fettsnål kost samtidigt som denne rör på sig regelbundet. Motionen är en väsentlig del i förebyggandet av stroke då man i och med att röra på sig inte bara sänker blodsockret utan även motionerar en av kroppens viktigaste muskler, nämligen hjärtat. Ett vältränat hjärta är en vältränad kropp.